-
 KDE-Apps.org Applications for the KDE-Desktop 
 GTK-Apps.org Applications using the GTK Toolkit 
 GnomeFiles.org Applications for GNOME 
 MeeGo-Central.org Applications for MeeGo 
 CLI-Apps.org Command Line Applications 
 Qt-Apps.org Free Qt Applications 
 Qt-Prop.org Proprietary Qt Applications 
 Maemo-Apps.org Applications for the Maemo Plattform 
 Java-Apps.org Free Java Applications 
 eyeOS-Apps.org Free eyeOS Applications 
 Wine-Apps.org Wine Applications 
 Server-Apps.org Server Applications 
 apps.ownCloud.com ownCloud Applications 
--
-
 KDE-Look.org Artwork for the KDE-Desktop 
 GNOME-Look.org Artwork for the GNOME-Desktop 
 Xfce-Look.org Artwork for the Xfce-Desktop 
 Box-Look.org Artwork for your Windowmanager 
 E17-Stuff.org Artwork for Enlightenment 
 Beryl-Themes.org Artwork for the Beryl Windowmanager 
 Compiz-Themes.org Artwork for the Compiz Windowmanager 
 EDE-Look.org Themes for your EDE Desktop 
--
-
 Debian-Art.org Stuff for Debian 
 Gentoo-Art.org Artwork for Gentoo Linux 
 SUSE-Art.org Artwork for openSUSE 
 Ubuntu-Art.org Artwork for Ubuntu 
 Kubuntu-Art.org Artwork for Kubuntu 
 LinuxMint-Art.org Artwork for Linux Mint 
 Arch-Stuff.org Art And Stuff for Arch Linux 
 Frugalware-Art.org Themes for Frugalware 
 Fedora-Art.org Artwork for Fedora Linux 
 Mandriva-Art.org Artwork for Mandriva Linux 
--
-
 KDE-Files.org Files for KDE Applications 
 OpenTemplate.org Documents for OpenOffice.org
 GIMPStuff.org Files for GIMP
 InkscapeStuff.org Files for Inkscape
 ScribusStuff.org Files for Scribus
 BlenderStuff.org Textures and Objects for Blender
 VLC-Addons.org Themes and Extensions for VLC
--
-
 KDE-Help.org Support for your KDE Desktop 
 GNOME-Help.org Support for your GNOME Desktop 
 Xfce-Help.org Support for your Xfce Desktop 
--
openDesktop.orgopenDesktop.org:   Applications   Artwork   Linux Distributions   Documents    Linux42.org    OpenSkillz.com   
 
Apps
News
Groups
Knowledge
Events
Forum
People
Jobs
Register
Login

-
- Event 13. LUGOSova skupščina in piknik .- Participants (1) . 

13. LUGOSova skupščina in piknik


User Group
May 30 2009
jrepinjrepin
KDE, Thousand Parsec, Mandriva
Home
Description:

Upravni odbor društva LUGOS sklicuje 13. redno skupščino društva LUGOS v soboto, 30. maja 2009 ob 11h, na Močilniku na Vrhniki. Skupščini bo sledil društveni piknik.

Na skupščino društva so vabljeni vsi zainteresirani za delovanje društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in ostale odprto-kodne programske opreme.

Dnevni red bo sledeč:
* izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
* sprejetje dnevnega reda skupščine,
* obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2008/09,
* obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2008/09,
* obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2008/09,
* poročila komisij in delovnih skupin,
* kadrovske zamenjave,
* obravnava in sprejem programa dela za leto 2009/10,
* obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2009/10,
* razno.

Društveni piknik se bo uradno začel okrog 13h. Prinesite dobro voljo, športne rekvizite in zložljive stole. Če ima kdo na voljo žar, se pa lepo priporočamo.

Vse udeležene na skupščini in/ali pikniku naprošamo, da se prej prijavijo na lugos(pri)lugos.si ali na dopisni seznam lugos-org do srede 27. maja.

Location:

Močilnik na Vrhniki

Vrhnika, Slovenia

Homepage:homepage
Email:lugos@lugos.si
Created:May 25 2009
Changed:May 25 2009
Participants:1
Comments:0

View Larger MapAdd commentBack
Home
Add new event
View all events
Events RSS feed-
-
How do you like Plasma 5?
 The best KDE Desktop ever.
 Definitely a nice improvement.
 Not decided yet. Haven't tried it yet.
 I do not like some of the changes.
 KDE is taking the wrong way.
 I am still sticking with KDE 3.5.
 I have no opinion, but wanted to vote anyway.

resultmore
 
 
 Who we are
Contact
More about us
Frequently Asked Questions
Register
Twitter
Blog
Explore
Apps
Jobs
Knowledge
Events
People
Updates on identi.ca
Updates on Twitter
Content RSS   
Events RSS   

Participate
Groups
Forum
Add App
Public API
About KDE-Apps.org
Legal Notice
Spreadshirt Shop
CafePress Shop
Advertising
Sponsor us
Report Abuse
 

Copyright 2003-2016 KDE-Apps.org Team  
All rights reserved. KDE-Apps.org is not liable for any content or goods on this site.
All contributors are responsible for the lawfulness of their uploads.
KDE and K Desktop Environment are trademarks of KDE e.V.